Kanke, Ranchi, Jharkhand

( A State Government University )

Students, College of Agricultural Engineering, Ranchi

Sl.No Roll No Name of Students Advisor
01 AE011810001 Mr.Sachine Kumar Shrivastav Dr. Uttam Kumar
02 AE011810002 Ms.Zeba Afrin
03 AE011810003 Mr.Ajit Kumar
04 AE011810004 Ms.SaimaNigar
05 AE011810005 Mr.Manoj Kumar Patel
06 AE011810006 Mr.JaydevMahto
07 AE011810007 Mr.Ark Raj
08 AE011810008 Ms. Smriti Sneha
09 AE011810010 Mr. BhuneshwarMahto Dr. Md. I.A. Ansari
10 AE011810011 Ms.Shalini Kumari
11 AE011810012 Ms.Pallabi Yadav
12 AE011810013 Mr.Megha Kumari
13 AE011810014 Mr.Shubham Kumar Pramanik
14 AE011810015 Mr.Ashish Kumar
15 AE011810016 Ms.Soumya
16 AE011810017 Mr.Rahul Kumar
17 AE011810018 Ms.Guriya Kumari Dr. Mintu Job
18 AE011810019 Mr.Shiddharth Saurav
19 AE011810020 Mr.Sumit Kumar
20 AE011810021 Ms.Roma Dutta
21 AE011810022 Ms.Sonam Kumari
22 AE011810023 Mr.Dileep Bharti
23 AE011810024 Ms.Nisha Kumari
24 AE011810025 Ms. Anamika Kujur
25 AE011810026 Ms.KirtiBodra Dr. S.K. Pandey
26 AE011810027 Ms.PrernaSahu
27 AE011810028 Mr.Ashish Toppo
28 AE011810029 Mr.KumarGourav
29 AE011810030 Mr.Prashant Kumar
30 AE011810031 Mr.SushilOraon
31 AE011810032 Mr.RahulOraon
32 AE011810033 Ms.Raj Laxmi
33 AE011810034 Mr.RohitTirkey Dr. Pramod Rai
34 AE011810036 Mr.Jai Prakash Marandi
35 AE011810037 Mr.Nitish Kumar Baitha
36 AE011810038 Mr.Arnav Kumar
37 AE011810039 Ms.LaxmiLaguri
38 AE011810040 Ms.Purnima Kumari
39 AE011810041 Ms.RichiKisku
40 AE011810042 Ms.Shuchi Bhardwaj