Examination & Results

List of candidates awarded the degree of B.V.Sc.& A.H. in the year 2009-10.
Sl. No. Reg. No. Name OGPA
1 V/BAU/3368/04 Swechha Akhouri 7.994
2 V/BAU/3352/04 Shilpi Kerketta 8.041
3 V/BAU/3303/04 Shailendra Kumar Rajak 7.452
4 V/BAU/3337/04 Priya Ranjan Kumar 7.525
5 V/BAU/3551/04 Sourabh Sulabh 7.969
6 V/BAU/3369/04 Minu Singh 7.051
7 V/BAU/3350/04 Reetu 7.497
8 V/BAU/3349/04 Piyusha Shalina Dona Minz 7.736
9 V/BAU/3348/04 Amit Kunal 7.582
10 V/BAU/3304/04 Nishant Kumar 7.323
11 V/BAU/3338/04 Atam Abhay Toppo 7.128
12 V/BAU/3370/04 Satish Kumar Ojha 8.295
13 V/BAU/3347/04 Jnanesh Jha 7.953
14 V/BAU/3339/04 Avinash Chandra Gyani 7.151
15 V/BAU/3346/04 Abhijit Kumar Jha 8.058
16 V/BAU/3300/04 Abhishek Kalundia 7.366
17 V/BAU/3345/04 Abhishek Kumar Singh 7.466
18 V/BAU/3344/04 Sanjeev Kumar 6.820
19 V/BAU/3860/98 Alok Kumar 5.947
20 V/BAU/3447/01 Rakesh Kumar Choudhary 5.734
21 V/BAU/3426/01 Mauooj Ahmad Khan 5.630
22 V/BAU/3017/03 Mary Nisha Tigga 6.529
23 V/BAU/3340/04 Pranav Kumar 6.296
List of candidates awarded the degree of M.V.Sc. & Animal Husbandry after 14.01.2006.
Sl. No. Reg. No. Name Major Subject OGPA
1 VP/BAU/2466/2004 Vinay Kumar Mishra Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.586
2 VP/BAU/2473/2003 Rajeev Ranjan Veterinary Pathology 8.583
3 V/BAU/2856/1998 Vijay Kumar Livestock Production & Management 7.937
4 V/BAU/2836/1998 Kaushlendra Kumar Sinha Veterinary Parasitology 7.832
5 VP/BAU/2467/2004 Mukesh Kumar Veterinary Parasitology 7.534
6 V/BAU/2215/1990 Ashok Kumar Animal Nutrition 7.795
7 VP/BAU/3468/2004 Subhash Kumar Veterinary Parasitology 7.836
8 V/BAU/2841/1998 Jyoti Kumari Sinha Animal Nutrition 8.479
9 V/BAU/2835/1998 Suresh Kumar Veterinary Gynaecology & Obstetrics 7.745
10 V/BAU/2818/1995 Sahdeo Murmu Veterinary Surgery & Radiology 7.724
11 V/BAU/2822/1996 Shivam Sri Harsh Kumar Veterinary Surgery & Radiology 8.037
12 VP/BAU/3070/2004 Promod Kumar Veterinary Public Health & Epidemiology 8.291
13 V/BAU/2838/1998 Jitendra Kumar Singh Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.361
14 VP/BAU/3063/2004 Chandra Shekhar Singh Veterinary Gynaecology & Obstetrics 8.064
15 V/BAU/2310/1993 Anup Kumar Sinha Animal Breeding & Genetics 7.986
16 V/BAU/2843/1998 Pankaj Kumar Sinha Veterinary Gynaecology & Obstetrics 7.569
17 V/BAU/2833/1998 Jyoti Kumari Jha Animal Breeding & Genetics 8.674
18 V/BAU/1954/1998 Nupur Koel Veterinary Medicine 7.879
19 VP/BAU/3474/2004 Namita Kumari Veterinary Microbiology 8.533
20 V/BAU/2827/1998 Raman Kumar Thakur Veterinary Biochemistry 8.472
21 V/BAU/2848/1998 Shailendra Kumar Tiwary Veterinary Medicine 8.178
22 V/BAU/2839/1998 Mazharul Hasan Veterinary Medicine 8.174
23 V/BAU/2875/1998 Rakesh Mishra Veterinary Surgery & Radiology 8.172
24 VP/BAU/3064/2004 Shivanand Kanshi Veterinary Gynaecology & Obstetrics 7.984
25 V/BAU/2469/2004 Pawan Kumar Veterinary Parasitology 8.061
26 V/BAU/2828/1998 Sunil Toppo Veterinary Biochemistry 8.015
27 VP/BAU/2464/2003 Santosh Kumar Veterinary Pharmacology  & Toxicology 8.192
28 VP/BAU/3473/2004 Ram Singh Veterinary Parasitology 7.885
29 VP/BAU/2472/2004 Ranbir Prasad Singh Animal Husbandry Extension Education 7.715
30 V/BAU/2849/1998 Krishna Kant Tiwary Veterinary Gynaecology & Obstetrics 8.656
31 V/BAU/2834/1998 Mritunjai Prasad Singh Veterinary Gynaecology & Obstetrics 8.427
32 VP/BAU/3481/2004 Mukul Ranjan Sinha Animal Nutrition 7.782
33 V/BAU/2325/1998 Chandrakant Kumar Nirala Veterinary Parasitology 7.738
34 V/BAU/2873/1998 Sunita Kullu Veterinary Parasitology 8.056
35 VP/BAU/2468/2004 Manoj Kumar Veterinary Parasitology 7.811
36 V/BAU/2357/1995 Subodh Kumar Biotechnology (Veterinary) 8.073
37 V/BAU/2837/1998 Manoj Kumar Bharti Veterinary Gynaecology & Obstetrics 7.953
38 V/BAU/2831/1998 Ninder Kaur Veterinary Parasitology 7.854
39 V/BAU/2832/1998 Ranjana Kumari Veterinary Microbiology 8.267
40 VP/BAU/3420/2005 Rajesh Kumar Animal Nutrition 7.844
41 VP/BAU/3482/2005 Geeta Singh Animal Breeding & Genetics 8.686
42 V/BAU/3261/1999 Minu Kumari Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.407
43 V/BAU/2853/1998 Tanveer Akhtar Livestock Production & Management 7.898
44 VP/ BAU/2470/2004 Sanjay Kumar Veterinary Gynaecology & Obstetrics 7.453
45 VP/BAU/3500/2005 Radheshyam Roy Veterinary Gynaecology & Obstetrics 8.370
46 VP/BAU/3422/2005 Mritunjay Kumar Veterinary Medicine 8.325
47 V/BAU/475/1981 Om Prakash Pandey Veterinary Gynaecology & Obstetrics 8.312
48 V/BAU/2819/1995 Anil Kerketta Animal Husbandry Extension Education 7.526
49 VP/BAU/3486/2005 Raj Rohit Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.170
50 V/BAU/3264/1999 Vijay Kumar Veterinary Pharmacology & Toxicology 7.972
51 V/BAU/3281/2000 Archana Sinha Veterinary Pathology 8.230
52 V/BAU/2820/1996 Varun Kumar Mahto Animal Husbandry Extension Education 7.707
53 VP/ BAU/3480/2005 Chandra Shekhar Azad Veterinary Gynaecology & Obstetrics 7.154
54 V/BAU/2865/2000 Sanjit Kumar Singh Livestock Production & Management 8.172
55 V/BAU/3274/2000 Vishakha Singh Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.825
56 V/BAU/3363/2001 Amita Ranjan Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.775
57 VP/BAU/3660/2006 Rajeev Ranjan Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.587
58 VP/BAU/3674/2006 Madhuri Oruganti Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.586
59 V/BAU/3271/2000 Mahendra Ram Veterinary Pharmacology & Toxicology 8.571
60 V/BAU/3164/1998 Mritunjay Kumar Veterinary Physiology 7.220
61 VP/BAU/3659/2006 Dinesh Kumar Singh Veterinary Microbiology 8.750
62 VP/BAU/3497/2006 Ujala Bhardwaj Veterinary Microbiology 8.819
63 VP/BAU/3438/2006 Ram Krishna Bauri Veterinary Parasitology 8.081
64 VP/BAU/3548/2006 Uttam Kumar Animal Nutrition 8.108
65 V/BAU/3437/2000 Shiva Narayan Kisku Livestock Production & Management 7.873
66 VP/BAU/3437/2006 Birendra Kishor Veterinary Parasitology 7.844
67 VP/BAU/3678/2004 Gyanchand Kumar Arya Veterinary Physiology 7.461
68 V/BAU/3162/1998 Rakesh Kumar Singh Veterinary Parasitology 7.173
69 VP/BAU/3421/2006 Dilip Kumar Jha Veterinary Pathology 8.537
70 V/BAU/2868/1998 Raghuvir Ranjan Livestock Production & Management 7.586
71 V/BAU/3001/1998 Binod Kumar Veterinary Physiology 7.468
72 V/BAU/3026/1999 Prakash Deo Veterinary Gynaecology & Obstetrics 7.197
73 VP/BAU/3657/2006 Rakesh Ranjan Animal Nutrition 7.897
74 V/BAU/2389/1995 Shankar Tudu Animal Nutrition 7.616
75 V/BAU/2872/1998 Rita Kumari Biotechnology (Veterinary) 8.229
76 VP/BAU/3433/2006 Rabi Shankar kumar Veterinary Medicine 8.111
77 VP/BAU/3479/2006 Abhishek Anand Vety. Surgery & Radiology 7.905
78 VP/BAU/3435/2006 Hemant Kumaar Vety. Surgery & Radiology 8.440
79 V/BAU/3251/2000 Hinanshu Kumar Himkar Animal Breeding & Genetics 8.066
List of candidates awarded the degree of Ph. D (V.Sc. & A.H.) after 14.01.2006.
Sl. No. Reg. No. Name Major Subject OGPA
1 VP/BAU/2452/2001 Sunil Kumar Animal Nutrition 8.258
2 Ph.D./ BAU/3472/05 Dipak Kumar Sarma Veterinary Gynaecology & Obstetrics 8.546
3 V/BAU/2340/1996 Dinesh Mahto Veterinary Gynaecology Obstetrics 8.119
4 V/BAU/2345/1995 Shreya Sinha Vety. Parasitology 8.338
5 V/BAU/2392/1995 Reena Shaili Kujur Pharmacology & Toxicology 8.443
6 V/BAU/2366/1995 Namita Roy Veterinary Physiology 7.593
Weather Watch
Weather Updates
Download PDF for Jharkhand’s Districts Agricultural Info

e-Learning